ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบูรพารักษ์

ที่อยู่ : 99/99 หมู่ 2  อ.บ้านค่าย

ต.หนองบัว  จ.ระยอง  21120

โทรศัพท์ : 038-032432

สหคลินิก BRXG

ที่อยู่ : 155/196 หมู่ที่ 2 ต.ทับมา

อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทรศัทพ์ : 038-032432  

คลินิกบูรพารักษ์ สาขาศรีราชา (BRXG)

ที่อยู่ : 128/16 หมู่บ้าน คริสตัล พลัส

อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 033-138736