contact

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลบูรพารักษ์

99/99 หมู 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

โทร : 038-032-432, 090-236-2099

FACEBOOK : โรงพยาบาลบูรพารักษ์ ระยอง-Burapharux Rayong Hospital

บีอาร์เอ็กซ์จีสหคลินิก

155/196 หมู่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทร : 033-060-399

FACEBOOK : BRXG Company Limited

คลินิกบูรพารักษ์ สาขาศรีราชา (BRXG)

128/16 หมู่บ้านคริสตัล พลัส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทร : 033-138-736

FACEBOOK : คลินิกบูรพารักษ์-Brxgศรีราชา

@brxggroup