Cart

Tuesday, 18 February 2020

ออกบูท ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งเต้านมในงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ"

บีอาร์เอ็กซ์จี สหคลินิก

ร่วมออกบูท ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งเต้านมในงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ"

ณ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562

Tuesday, 18 February 2020