Cart

Tuesday, 18 February 2020

บีอาร์เอ็กซ์จี สหคลินิก ร่วมจัดซุ้มงานบุญทอดกฐิน ณ.วัดโขดหิน จังหวัดระยอง

บีอาร์เอ็กซ์จี สหคลินิก

ร่วมจัดซุ้มงานบุญทอดกฐิน ณ.วัดโขดหิน จังหวัดระยอง

โดยมีน้ำดื่ม ขนม และวัดความดัน ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ กับผู้ร่วมงานบุญ วันที่  19 ตุลาคม 2562

Tuesday, 18 February 2020