Cart

Tuesday, 18 February 2020

ออกให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม และให้บริการเสริมในการคัดกรองเต้านมโดยใช้มือคลำเบื้องต้น

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

BRXG ออกให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม  และให้บริการเสริมในการคัดกรองเต้านมโดยใช้มือคลำเบื้องต้น   ร่วมกับโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ. รพ.สต.บ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ

Tuesday, 18 February 2020