Cart

Tuesday, 18 February 2020

ออกให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม และให้บริการเสริมในการคัดกรองก้อนที่คอเบื้องต้น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 BRXG ออกให้ความรู้ด้านมะเร็งเต้านม  และให้บริการเสริมในการคัดกรองก้อนที่คอเบื้องต้น โดยการอัลตราซาวด์ไทรอยด์ ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ และพิเศษวันนี้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

Tuesday, 18 February 2020