HOTLINE   Tel: 033060399  Email: brxggroup@brxggroup.com

Cart

Tuesday, 17 November 2020

CSR BRXG ครั้งที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์ 

BRXG นำทีมไป ณ วัดศรีษะอาด จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกัน ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเครื่องมือทางการแพทย์และโรงพยาบาล ให้ได้รับการดูแลอย่างสะดวกและทั่วถึง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากมาก 

Tuesday, 17 November 2020

About us

BRXG Company
155/196 หมู่ที่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Tel: 033 060 399
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

.