บริการ “Hotel Call”

บริการสำหรับช่วงสิ้นปีและปีใหม่? ช่วง วันที่ 29 ธันวาคม 62 - 2 มกราคม 63 นี้ BRXG มีบริการ “Hotel Call”

หรือตรวจสุขภาพ รักษาผู้ป่วยเบื้องต้น ถึงที่ ณ ที่พัก หรือ โรงแรม ในเขตตัวเมืองระยอง เปิดบริการเฉพาะช่วงเวลา 07.00-18.00 น. ไม่มีวันหยุด ท่องเที่ยวให้สนุก ระมัดระวังการเดินทางและอย่าลืมดูแลสุขภาพ กันด้วยนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ BRXG Polyclinic (บีอาร์เอ็กซ์จี สหคลินิก) ☎️ 033-060399