BRXG COMPANY LIMITED

           บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บริการด้านรังสีวิทยา บริการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ และบริการการรักษากับกลุ่มแพทย์ทางเลือก ได้แก่ กายภาพบำบัด, แพทย์แผนจีน และแพทย์แผนไทยประยุกต์

โรงพยาบาลในเครือ :
โรงพยาบาลบูรพารักษ์
สหคลินิก BRXG
คลินิกบูรพารักษ์ สาขาศรีราชา ( BRXG )