อยากตรวจสุขภาพ แต่ไม่มีเงินทำยังไงดี

2 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #1 โดย หนูเหนื่อย
หนูอายุ 50 ปี ไม่มีโรคประจำตัว อยากตรวจสุขภาพว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า แต่ไม่มีเงิน ทำยังไงดีคะ
2 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา #2 โดย administrator
เราแนะนำให้ปฏิบัติดังนี้ครับ
1 ตรวจสอบอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกายด้วยตัวเอง เช่น มีไข้ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร คลำได้ก้อนที่อวัยวะต่างๆ ฯลฯ ถ้ามีอะไรผิดปกติ แนะนำให้พบเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้าน ใช้สิทธิ์ 30 บาทครับ
2 ถ้าไม่มีอาการอะไรผิดปกติ แนะนำให้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านเช่นกัน เจ้าหน้าที่จะตรวจร่างกาน เช่นวัดความดัน คลำเต้านม ตรวจช่องท้อง ถ้ามีอะไรผิดปกติ ก็จะมีระบบส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาล ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ 30 บาทได้ครับ
3 ถ้าตรวจร่างกายทั่วไปไม่พบสิ่งผิดปกติ สิ่งที่น่าจะตรวจเพิ่มสำหรับการตรวจสุขภาพในผู้หญิงอายุ 50 ปี ได้แก่ ตรวจเลือด ดูความเข้มข้นของเลือดและตรวจนับเม็ดเลือด ตรวจเอ็กซเรย์ปอดว่าที่ก้อนหรือความผิดปกติของปอดอย่างอื่นหรือไม่ ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องเพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน ตรวจเอ็กซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม) เพื่อหามะเร็งเต้านม และตรวจมะเร็งปากมดลูก (PAP Smear) แต่ในปัจจุบัน การตรวจเหล่านี้ ทางรัฐบาลยังไม่ได้กำหนดให้เป็นสิ่งจำเป็นต้องทำในการตรวจสุขภาพทั่วไป จึงจะยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ 30 บาท เบิกได้ครับ
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena